Učač Halid Al- Gamidi | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Halid Al- Gamidi | Rivajet Hafsa od Asima