Učač Abdullah el-Musa | Audio biblioteka Časnog Kur'ana 
Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana


Učač Abdullah el-Musa | Rivajet Hafsa od Asima