Reciter Hazza Al-Balushi | Quran Audio Library - MP3 Quran 
Radio


Reciter Hazza Al-Balushi | Rewayat Hafs A'n Assem

Surah No. Surah Name Listen Download MP3
1 Al-Fatihah    Download
13 Ar-Ra'd    Download
14 Ibrahim    Download
15 Al-Hijr    Download
18 Al-Kahf    Download
19 Maryam    Download
31 Luqman    Download
36 Ya­Sin    Download
37 As-Saffat    Download
38 Sad    Download
42 Ash-Shura    Download
44 Ad-Dukhan    Download
47 Muhammad    Download
49 Al-Hujurat    Download
50 Qaf    Download
51 Az-Zariyat    Download
52 At-Tur    Download
53 An-Najm    Download
54 Al-Qamar    Download
55 Ar-Rahman    Download
56 Al-Waqi'ah    Download
57 Al-Hadid    Download
67 Al-Mulk    Download
68 Al-Qalam    Download
69 Al-Haqqah    Download
70 Al-Ma'arij    Download
71 Nooh    Download
72 Al-Jinn    Download
73 Al-Muzzammil    Download
74 Al-Muddaththir    Download
75 Al-Qiyamah    Download
76 Al-Insan    Download
77 Al-Mursalat    Download
78 An-Naba'    Download
79 An-Nazi'at    Download
80 'Abasa    Download
81 At-Takwir    Download
82 Al-Infitar    Download
83 Al-Mutaffifin    Download
84 Al-Inshiqaq    Download
85 Al-Buruj    Download
86 At-Tariq    Download
87 Al-A'la    Download
88 Al-Ghashiyah    Download
89 Al-Fajr    Download
90 Al-Balad    Download
91 Ash-Shams    Download
92 Al-Lail    Download
93 Ad-Duha    Download
94 Ash-Sharh    Download
95 At-Tin    Download
96 Al-'Alaq    Download
97 Al-Qadr    Download
98 Al-Baiyinah    Download
99 Az-Zalzalah    Download
100 Al-'Adiyat    Download
101 Al-Qari'ah    Download
102 At-Takathur    Download
103 Al-'Asr    Download
104 Al-Humazah    Download
105 Al-Fil    Download
106 Quraish    Download
107 Al-Ma'un    Download
108 Al-Kauthar    Download
109 Al-Kafirun    Download
110 An-Nasr    Download
111 Al-Masad    Download
112 Al-Ikhlas    Download
113 Al-Falaq    Download
114 An-Nas    Download