قاری واصل بن داود المزن | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری واصل بن داود المزن | روایت حفص از عاصم

Itunes


شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
37 صافات برای دانلود کلیلک کنید
38 ص برای دانلود کلیلک کنید