قاری وشيار حيدر اربيلى | آرشیو - کتابخانه صوتی قرآن کریم 
نشر و یا پخش یا رادیو صوتی قرآن کریم


قاری وشيار حيدر اربيلى | روایت حفص از عاصم

Itunes


شماره سوره سوره شنیدن دانلود فایل MP3
55 رحمن برای دانلود کلیلک کنید
56 واقعه برای دانلود کلیلک کنید