Laburaren sauti na Alqur`ani Maigirma 
Radiyon Laburaren Sauti na Alqur`ani Maigirma

A

Abdelbari Al-Toubayti
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdul Aziz Al-Ahmad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulaziz Al-Asiri
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulaziz Az-Zahrani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulbari Mohammad
[ Qur'ani koyi da kanka ]

Abdulbari Mohammad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulbasit Abdulsamad
[ Qur'ani Mai Tajweedi ]

Abdulbasit Abdulsamad
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Abdulbasit Abdulsamad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulghani Abdullah (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulhadi Kanakeri
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Burimi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Johany
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Kandari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Khalaf
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Mattrod
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Al-Mousa
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Albuajan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Basfer
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Fahmi (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Khayyat
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdullah Qaulan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulmajeed Al-Arkani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulmohsen Al-Qasim
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulmohsin Al-Askar
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulmohsin Al-Harthy
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulmohsin Al-Obaikan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulrahman Al-Majed
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulrahman Aloosi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulrahman Alsudaes
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulrasheed Soufi
[ Riwayar Khalaf daga Hamza ]

Abdulrasheed Soufi
[ Riwayar Susi daga Nafi'u Abi A'mr ]

Abdulrasheed Soufi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulwadood Haneef
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Abdulwali Al-Arkani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Addokali Mohammad Alalim
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ]

Adel Al-Khalbany
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Adel Ryyan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Al Nufais
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Al-Ajmy
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Al-Hawashi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Alhuthaifi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Deban
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Khader Al-Tarabulsi
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ]

Ahmad Nauina
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Saber
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Saud
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmad Shaheen
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmed Al-Swailem
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmed Al-trabulsi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ahmed Amer
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Akhil Abdulhayy Rawa (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Akram Alalaqmi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Al-Qaria Yassen
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Alashri Omran
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Alfateh Alzubair
[ Riwayar Duri daga Abu Amr ]

Alhusayni Al-Azazi
[ Qur'ani koyi da kanka ]

Ali Abo-Hashim
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ali Alhuthaifi
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ]

Ali Alhuthaifi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ali Hajjaj Alsouasi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ali Jaber
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Aloyoon Al-Koshi
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Alzain Mohammad Ahmad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

B

Bader Alturki
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Bandar Balilah
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

D

Dawood Hamza
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

E

Emad Hafez
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

F

Fahad Al-Kandari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Fahad Al-Otaibi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Fares Abbad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Fawaz Alkabi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

H

Hamad Al Daghriri
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Hani Arrifai
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Hatem Fareed Alwaer
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Hazza Al-Balushi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Hitham Aljadani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Hussain Alshaik
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

I

Ibrahem Assadan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ibrahim Al-Akhdhar
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ibrahim Al-Asiri
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ibrahim Al-Jebreen
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ibrahim Aldosari
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Ibrahim Aldosari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ibrahim Aljormy
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Idrees Abkr
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Islam Sobhi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

J

Jamaan Alosaimi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Jamal Addeen Alzailaie
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Jamal Shaker Abdullah
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

K

Khaled Al-Qahtani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Abdulkafi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Al-Jileel
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Al-Shoraimy
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Al-Wehabi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Algamdi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Almohana
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalid Alsharekh
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Khalifa Altunaiji
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

L

Lafi Al-Oni
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

M

Maher Al Meaqli
[ Qur'ani koyi da kanka ]

Maher Al Meaqli
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Maher Shakhashero
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mahmood Al rifai
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mahmood AlSheimy
[ Riwayar Duri daga Kisa'i ]

Mahmoud Ali Albanna
[ Qur'ani Mai Tajweedi ]

Mahmoud Ali Albanna
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mahmoud Khalil Al-Hussary
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Mahmoud Khalil Al-Hussary
[ Qur'ani Mai Tajweedi ]

Mahmoud Khalil Al-Hussary
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Majed Al-Enezi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Majed Al-Zamil
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Malik shaibat Alhamed
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mansour Al-Salemi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mishary Al Afasi
[ Riwayar Duri daga Kisa'i ]

Mishary Alafasi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Moeedh Alharthi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Abdullkarem
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ta Hanyar Abubakr Al'asbahani ]

Mohammad Abdullkarem
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Al-Abdullah
[ Riwayar Bazzi da Kunbul daga Ibn Kathir ]

Mohammad Al-Abdullah
[ Riwayar Duri daga Kisa'i ]

Mohammad Al-Airawy
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ta Hanyar Abubakr Al'asbahani ]

Mohammad Al-Tablaway
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad AlMonshed
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Albukheet
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Khalil Al-Qari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Rashad Alshareef
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Refat
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammad Saleh Alim Shah
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Al-Barrak
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Al-Lohaidan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Al-Muhasny
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Ayyub
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Hafas Ali (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Jibreel
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Osman Khan (from India)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mohammed Siddiq Al-Minshawi
[ Qur'ani Mai Tajweedi ]

Mohammed Siddiq Al-Minshawi
[ Qur'ani koyi da kanka ]

Mohammed Siddiq Al-Minshawi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mousa Bilal
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Muamar (From Indonesia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Muftah Alsaltany
[ Riwayar Shu'aba daga Asim ]

Muftah Alsaltany
[ Riwayar Ibn Zakwan daga Abu Amr ]

Muftah Alsaltany
[ Riwayar Duri daga Abu Amr ]

Muftah Alsaltany
[ Riwayar Duri daga Kisa'i ]

Muftah Alsaltany
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Muhammad Al-Hafiz (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Muhammed Khairul Anuar (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mustafa Al-Lahoni
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mustafa Ismail
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Mustafa raad Alazawy
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

N

Nabil Al Rifay
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Nasser Al obaid
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Nasser Almajed
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Nasser Alosfor
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Nasser Alqatami
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Neamah Al-Hassan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

O

Omar Al Darweez
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Omar Al-Qazabri
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Othman Al-Ansary
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

R

Raad Al Kurdi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Rachid Belalya
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Rachid Belalya
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Ramadan Shakoor
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Rami Aldeais
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Rasheed Ifrad
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Rodziah Abdulrahman (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Rogayah Sulong (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

S

Saad Al-Ghamdi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saad Almqren
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saber Abdulhakm
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Sahl Yassin
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saidin Abdulrahman (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Salah Albudair
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Salah Alhashim
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Salah Alhashim
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ]

Salah Musali
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saleh Al-Habdan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saleh Al-Talib
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saleh Alsahood
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Salman Al-Otaibi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Sami Al-Dosari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Sami Al-Hasn
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Sapinah Mamat (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Saud Al-Shuraim
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Sayeed Ramadan
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Shaban Al-Sayiaad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Shaik Abu Bakr Al Shatri
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Shirazad Taher
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Slaah Bukhatir
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

T

Tareq Abdulgani daawob
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ]

Tawfeeq As-Sayegh
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

U

Ustaz Zamri (From Malaysia)
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

W

Wadeea Al-Yamani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Waleed Alnaehi
[ Riwayar Kalun daga Nafi'u ta Hanyar Abi Nasheet ]

Walid Al-Dulaimi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Wasel Almethen
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Wishear Hayder Arbili
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Y

Yahya Hawwa
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Yasser Al-Dosari
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Yasser Al-Faylakawi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Yasser Al-Mazroyee
[ Tilawar Ya'akub Al'hadhrami da Riwayoyin Ruwais da Rauh ]

Yasser Al-Qurashi
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Yasser Salamah
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Younes Souilass
[ Riwayar Warshu daga Nafi'u ]

Yousef Alshoaey
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Yousef Bin Noah Ahmad
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Youssef Edghouch
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Z

Zakaria Hamamah
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]

Zaki Daghistani
[ Riwayar Hafsu daga Asim ]