Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an

A

Abdllah khayyath
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul aziz al ahmad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul aziz az zahraniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul baari ats tsubaitiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul baari' muhammad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul bariy muhammad
[ Al Mushaf Al Mu'allim ]

Abdul basith abdul shamad
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Abdul basith abdul shamad
[ Mushaf Tajwid ]

Abdul basith abdul shamad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul ghaniy abdullah (malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul hadiy ahmad kanakiriy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul muhsin al 'ubaikan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul muhsin al askar
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul muhsin al haritsiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul muhsin al qasim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul rahman as sudais
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul rasyid shufiy
[ Riwayat Khalaf 'an Hamzah ]

Abdul rasyid shufiy
[ Riwayat As susiy 'an Abi 'Amr ]

Abdul rasyid shufiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul wadud hanif
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdul waliy al arkaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdulaziz alusairiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah 'awwad al juhaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah Al-Khalaf
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah Al-Mousa
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah al bu'aijan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah al buraimiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah al kandariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah al mathrud
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah bashfar
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah fahmiy ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdullah ghailaan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdulmajeed Al-Arkani
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdulrahman Al-Majed
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Abdulrahman Aloosi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ad dukaliy muhammad al 'alam
[ Riwayat Qaaluun 'an naafi' ]

Adil al kilbaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Adil rayyan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad 'amir
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad Al Nufais
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad Deban
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad Shaheen
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad al hawasyi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad al hudzaifiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad ath tharablisiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad bin 'ali al 'ajmi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad khidir ath tharablisiy
[ Riwayat Qaaluun 'an naafi' ]

Ahmad nu'aini'
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad shabir
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmad su'ud
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ahmed Al-Swailem
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Akhil abdul hayi rawa ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Akram al 'alaaqmiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Al 'asyriy 'imran
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Al 'uyun al kuwsyiy
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Al fatih muhammad az zubair
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Ibn 'Amr ]

Al husaini al 'azzaziy
[ Al Mushaf Al Mu'allim ]

Al qari' yaasin
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Ali abu hasyim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ali al hudzaifiy
[ Riwayat Qaaluun 'an naafi' ]

Ali hajjaj as suwaisiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ali ibn abdul rahman al hudzaifiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ali jabir
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Az zain muhammda ahmad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

B

Bader Alturki
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Bundar balilah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

D

Dawud hamzah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

F

Fahd al kandariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Fahd al utaibiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Faris abbad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Fawwaz al ka'biy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

H

Hamad ad digririy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Haniy al rifa'iy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Hatim farid al wa'ar
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Hazza Al-Balushi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Hitham Aljadani
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Husain alu syeikh
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

I

Ibrahim ad dauwsariy
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Ibrahim ad dauwsariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ibrahim al 'usairiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ibrahim al akhdhar
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ibrahim al jibrin
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ibrahim al jurmiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ibrahim as sa'dan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Idris abkar
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Imad zuhair hafizh
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Islam Sobhi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

J

Jam'an al 'ushaimiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Jamaal syakir abdullah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Jamaluddin az zaiyla'iy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

K

Khalid Algamdi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid Alsharekh
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid abdul kaafiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid al jalil
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid al muhanna
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid al qahthaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid al wuhaibiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalid asy syuraim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Khalifah ath thaniyjiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

L

Laafiy al 'auiniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

M

Mahir al mu'aiqiliy
[ Al Mushaf Al Mu'allim ]

Mahir al mu'aiqiliy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mahir syakhasyiru
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mahmud 'ali al banna
[ Mushaf Tajwid ]

Mahmud 'ali al banna
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mahmud al rifa'iy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mahmud asy syaimiy
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Al Kisaaiy ]

Mahmud khalil al hushariy
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Mahmud khalil al hushariy
[ Mushaf Tajwid ]

Mahmud khalil al hushariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Majid al 'anziy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Majid az zamil
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Malik syaibah al hamad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mansour Al-Salemi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Miftah as sulthaniy
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Ibn 'Amr ]

Miftah as sulthaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Miftah as sulthaniy
[ Riwayat Syu'bah 'an 'Ashim ]

Miftah as sulthaniy
[ Riwayat Ibn Dzakwan ibn 'aamir ]

Miftah as sulthaniy
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Al Kisaaiy ]

Mohammad Albukheet
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mohammad Khalil Al-Qari
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mohammad Refat
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mu'ammar al undunisiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mu'idh al haaritsiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad abdul hakim sa'id al abdallah
[ Riwayat Al bizziy dan Qunbul 'an Ibn Katsir ]

Muhammad abdul hakim sa'id al abdallah
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Al Kisaaiy ]

Muhammad abdul karim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad abdul karim
[ Warsy 'an Naafi' melalui riwayat Abi Bakr Al Ashbahaniy ]

Muhammad al airawiy
[ Warsy 'an Naafi' melalui riwayat Abi Bakr Al Ashbahaniy ]

Muhammad al barrak
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad al hafizh ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad al luhaidaan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad al muhaisiniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad al munsyid
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad ath thabalawiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad ayyub
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad hafsh 'ali(malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad jibril
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad khairul nur(malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad rasyad asy syarif
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad shalih 'alim syah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad shiddiq al minsyawiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Muhammad shiddiq al minsyawiy
[ Al Mushaf Al Mu'allim ]

Muhammad utsman khana( india)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Musa bilaal
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mushtafa al lahuniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mushtafa ismail
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Mushtafa ra'd al 'azzawiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Musyari al afasiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Musyari al afasiy
[ Riwayat Ad Duuriy 'an Al Kisaaiy ]

N

Na'mah al hassan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Nabil al rifa'iy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Nashir al 'ubaid
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Nashir al qahthaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Nasser Almajed
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Nasser Alosfor
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

O

Omar Al Darweez
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

R

Raad Al Kurdi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Radhiyah abdul rahman ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Ramadan Shakoor
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Rami Aldeais
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Rasyid bal'aliyah
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Rasyid bal'aliyah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Rasyid ifraad
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Ruqayyah suwlanqa ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

S

Sa'ad al ghamidiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Saabinah mamat ( malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Saad Almqren
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Sahl yaasin
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Saidin abdul rahman (malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Salah Musali
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Salman Al-Otaibi
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Samiy ad dausariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Samiy al hasan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Sayyid ramadhan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shabir abdul hakam
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shaik abu bakr asy syathiriy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalah al budair
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalah al hasyim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalah al hasyim
[ Riwayat Qaaluun 'an naafi' ]

Shalah bukhatir
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalih al habdan
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalih alu thalib
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Shalih ash shahud
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Su'us asy syuraim
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Sya'ban ash shayyad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Syirzaad abdul rahman thahir
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

T

Taufiq ash shaigh
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Thariq abdul ghaniy da'ub
[ Riwayat Qaaluun 'an naafi' ]

U

Umar al qazzabiriy
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Ustadz zamriy (malaysia)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Utsman al anshariy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

W

Wadi' al yamaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Walid ad dulaimiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Walid an naihiy
[ Riwayat Qaaluun 'an Naafi' dari jalan Abi Nasyith ]

Washil al mudzni
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Wusyiar haidar irbiliy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Y

Yahya hawaa
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yasir ad duwaisiry
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yasir al failakawiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yasir al mazru'iy
[ Qiraaah Ya'qub Al Hadhramiy melalui riwayat Ruwais dan Rauh ]

Yasir al qurasyiy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yasir salamah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Younes Souilass
[ Riwayat Warsy 'an Naafi' ]

Yusuf ad dagusy (maroko)
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yusuf asy syuwai;iy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Yusuf bin nuh ahmad
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Z

Zakaria hamamah
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]

Zakiy daghistaniy
[ Riwayat Hafs 'an Ashim ]