Qari' Ahmad al hudzaifiy | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Ahmad al hudzaifiy | Riwayat Hafs 'an Ashim

Itunes


Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
1 Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Klik di sini untuk mendownload
14 Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) Klik di sini untuk mendownload
15 Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) Klik di sini untuk mendownload
17 Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) Klik di sini untuk mendownload
18 Surah Al-Kahfi (Gua) Klik di sini untuk mendownload
19 Surah Maryam (Siti Maryam) Klik di sini untuk mendownload
21 Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) Klik di sini untuk mendownload
22 Surah Al-Hajj (Haji) Klik di sini untuk mendownload
23 Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
26 Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) Klik di sini untuk mendownload
27 Surah An-Naml (Semut) Klik di sini untuk mendownload
29 Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) Klik di sini untuk mendownload
32 Surah As-Sajdah (Sujud) Klik di sini untuk mendownload
35 Surah Faatir (Pencipta) Klik di sini untuk mendownload
38 Surah Saad Klik di sini untuk mendownload
44 Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) Klik di sini untuk mendownload
45 Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) Klik di sini untuk mendownload
49 Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) Klik di sini untuk mendownload
50 Surah Qaaf Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
62 Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) Klik di sini untuk mendownload
63 Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) Klik di sini untuk mendownload
64 Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan) Klik di sini untuk mendownload
65 Surah At-Talaq (Cerai / Talak) Klik di sini untuk mendownload
66 Surah At-Tahrim (Mengharamkan) Klik di sini untuk mendownload
72 Surah A-Jin (Jin) Klik di sini untuk mendownload
73 Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) Klik di sini untuk mendownload
74 Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) Klik di sini untuk mendownload
75 Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
76 Surah Al-Insaan (Manusia) Klik di sini untuk mendownload
77 Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) Klik di sini untuk mendownload
83 Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) Klik di sini untuk mendownload
84 Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
85 Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) Klik di sini untuk mendownload
86 Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) Klik di sini untuk mendownload
87 Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
88 Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) Klik di sini untuk mendownload
89 Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) Klik di sini untuk mendownload
90 Surah Al-Balad (Negeri) Klik di sini untuk mendownload
91 Surah Asy-Syams (Matahari) Klik di sini untuk mendownload
92 Surah Al-Lail (Malam) Klik di sini untuk mendownload
93 Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi) Klik di sini untuk mendownload
94 Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) Klik di sini untuk mendownload
95 Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) Klik di sini untuk mendownload
96 Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah) Klik di sini untuk mendownload
97 Surah Al-Qadr (Kemuliaan) Klik di sini untuk mendownload
98 Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) Klik di sini untuk mendownload
99 Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) Klik di sini untuk mendownload
100 Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) Klik di sini untuk mendownload
101 Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
102 Surah At-Takathur (Bermegah-megah) Klik di sini untuk mendownload
103 Surah Al-‘Asr (Masa) Klik di sini untuk mendownload
104 Surah Al-Humazah (Pengumpat) Klik di sini untuk mendownload
105 Surah Al-Fiil (Gajah) Klik di sini untuk mendownload
106 Surah Quraisy (Kaum Quraisy) Klik di sini untuk mendownload
107 Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) Klik di sini untuk mendownload
108 Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) Klik di sini untuk mendownload
109 Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) Klik di sini untuk mendownload
110 Surah An-Nasr (Pertolongan) Klik di sini untuk mendownload
111 Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) Klik di sini untuk mendownload
112 Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) Klik di sini untuk mendownload
113 Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari) Klik di sini untuk mendownload
114 Surah An-Naas (Manusia) Klik di sini untuk mendownload