Qari' Fawwaz al ka'biy | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Fawwaz al ka'biy | Riwayat Hafs 'an Ashim

Itunes


Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
1 Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Klik di sini untuk mendownload
17 Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) Klik di sini untuk mendownload
23 Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
25 Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) Klik di sini untuk mendownload
27 Surah An-Naml (Semut) Klik di sini untuk mendownload
29 Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) Klik di sini untuk mendownload
39 Surah Az-Zumar (Rombongan) Klik di sini untuk mendownload
40 Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
49 Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) Klik di sini untuk mendownload
54 Surah Al-Qamar (Bulan) Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
62 Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) Klik di sini untuk mendownload
63 Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) Klik di sini untuk mendownload
66 Surah At-Tahrim (Mengharamkan) Klik di sini untuk mendownload
67 Surah Al-Mulk (Kerajaan) Klik di sini untuk mendownload
73 Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) Klik di sini untuk mendownload
87 Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
109 Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) Klik di sini untuk mendownload
112 Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) Klik di sini untuk mendownload