Qari' Hitham Aljadani | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Hitham Aljadani | Riwayat Hafs 'an Ashim

Mushaf Lengkap

Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
1 Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Klik di sini untuk mendownload
2 Surah Al-Baqarah (Lembu Betina) Klik di sini untuk mendownload
6 Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan) Klik di sini untuk mendownload
7 Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
8 Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) Klik di sini untuk mendownload
9 Surah At-Taubah (Pengampunan) Klik di sini untuk mendownload
10 Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) Klik di sini untuk mendownload
12 Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) Klik di sini untuk mendownload
13 Surah Ar-Ra’d (Guruh) Klik di sini untuk mendownload
14 Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) Klik di sini untuk mendownload
15 Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) Klik di sini untuk mendownload
16 Surah An-Nahl (Lebah) Klik di sini untuk mendownload
28 Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) Klik di sini untuk mendownload
29 Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) Klik di sini untuk mendownload
30 Surah Ar-Rum (Bangsa Rom) Klik di sini untuk mendownload
31 Surah Luqman (Luqman) Klik di sini untuk mendownload
32 Surah As-Sajdah (Sujud) Klik di sini untuk mendownload
34 Surah Saba’ (Kaum Saba’) Klik di sini untuk mendownload
35 Surah Faatir (Pencipta) Klik di sini untuk mendownload
36 Surah Yaasin Klik di sini untuk mendownload
37 Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris) Klik di sini untuk mendownload
38 Surah Saad Klik di sini untuk mendownload
44 Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) Klik di sini untuk mendownload
50 Surah Qaaf Klik di sini untuk mendownload
51 Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) Klik di sini untuk mendownload
52 Surah At-Tur (Bukit) Klik di sini untuk mendownload
53 Surah An-Najm (Bintang) Klik di sini untuk mendownload
54 Surah Al-Qamar (Bulan) Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
69 Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
75 Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
76 Surah Al-Insaan (Manusia) Klik di sini untuk mendownload
85 Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) Klik di sini untuk mendownload
87 Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
88 Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) Klik di sini untuk mendownload
90 Surah Al-Balad (Negeri) Klik di sini untuk mendownload