Qari' Abdul rasyid shufiy | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Abdul rasyid shufiy | Riwayat Hafs 'an Ashim

Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
1 Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Klik di sini untuk mendownload
2 Surah Al-Baqarah (Lembu Betina) Klik di sini untuk mendownload
3 Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) Klik di sini untuk mendownload
4 Surah An-Nisaa’ (Wanita) Klik di sini untuk mendownload
5 Surah Al-Maa’idah (Hidangan) Klik di sini untuk mendownload
6 Surah Al-An’aam (Binatang Ternakan) Klik di sini untuk mendownload
7 Surah Al-A’raaf (Tempat Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
8 Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) Klik di sini untuk mendownload
9 Surah At-Taubah (Pengampunan) Klik di sini untuk mendownload
10 Surah Yunus (Nabi Yunus a.s.) Klik di sini untuk mendownload
11 Surah Hud (Nabi Hud a.s.) Klik di sini untuk mendownload
12 Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) Klik di sini untuk mendownload
13 Surah Ar-Ra’d (Guruh) Klik di sini untuk mendownload
14 Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) Klik di sini untuk mendownload
15 Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) Klik di sini untuk mendownload
16 Surah An-Nahl (Lebah) Klik di sini untuk mendownload
17 Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) Klik di sini untuk mendownload
18 Surah Al-Kahfi (Gua) Klik di sini untuk mendownload
19 Surah Maryam (Siti Maryam) Klik di sini untuk mendownload
20 Surah Taahaa Klik di sini untuk mendownload
21 Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) Klik di sini untuk mendownload
22 Surah Al-Hajj (Haji) Klik di sini untuk mendownload
23 Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
24 Surah An-Nuur (Cahaya) Klik di sini untuk mendownload
25 Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) Klik di sini untuk mendownload
26 Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) Klik di sini untuk mendownload
27 Surah An-Naml (Semut) Klik di sini untuk mendownload
28 Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) Klik di sini untuk mendownload
29 Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) Klik di sini untuk mendownload
30 Surah Ar-Rum (Bangsa Rom) Klik di sini untuk mendownload
31 Surah Luqman (Luqman) Klik di sini untuk mendownload
32 Surah As-Sajdah (Sujud) Klik di sini untuk mendownload
33 Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) Klik di sini untuk mendownload
34 Surah Saba’ (Kaum Saba’) Klik di sini untuk mendownload
35 Surah Faatir (Pencipta) Klik di sini untuk mendownload
36 Surah Yaasin Klik di sini untuk mendownload
37 Surah As-Saaffat (Yang Teratur Berbaris) Klik di sini untuk mendownload
38 Surah Saad Klik di sini untuk mendownload
39 Surah Az-Zumar (Rombongan) Klik di sini untuk mendownload
40 Surah Al-Ghafir / Al-Mu’min (Orang yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
41 Surah Fussilat (Dijelaskan) Klik di sini untuk mendownload
42 Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) Klik di sini untuk mendownload
43 Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) Klik di sini untuk mendownload
44 Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) Klik di sini untuk mendownload
45 Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) Klik di sini untuk mendownload
46 Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) Klik di sini untuk mendownload
47 Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) Klik di sini untuk mendownload
48 Surah Al-Fath (Kemenangan) Klik di sini untuk mendownload
49 Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) Klik di sini untuk mendownload
50 Surah Qaaf Klik di sini untuk mendownload
51 Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) Klik di sini untuk mendownload
52 Surah At-Tur (Bukit) Klik di sini untuk mendownload
53 Surah An-Najm (Bintang) Klik di sini untuk mendownload
54 Surah Al-Qamar (Bulan) Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
58 Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) Klik di sini untuk mendownload
59 Surah Al-Hasyr (Pengusiran) Klik di sini untuk mendownload
60 Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) Klik di sini untuk mendownload
61 Surah As-Saf (Barisan) Klik di sini untuk mendownload
62 Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) Klik di sini untuk mendownload
63 Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) Klik di sini untuk mendownload
64 Surah At-Taghabun (Dinampakkan Kesalahan) Klik di sini untuk mendownload
65 Surah At-Talaq (Cerai / Talak) Klik di sini untuk mendownload
66 Surah At-Tahrim (Mengharamkan) Klik di sini untuk mendownload
67 Surah Al-Mulk (Kerajaan) Klik di sini untuk mendownload
68 Surah Al-Qalam (Pena / Kalam) Klik di sini untuk mendownload
69 Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
70 Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) Klik di sini untuk mendownload
71 Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) Klik di sini untuk mendownload
72 Surah A-Jin (Jin) Klik di sini untuk mendownload
73 Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) Klik di sini untuk mendownload
74 Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) Klik di sini untuk mendownload
75 Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
76 Surah Al-Insaan (Manusia) Klik di sini untuk mendownload
77 Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) Klik di sini untuk mendownload
78 Surah An-Naba’ (Berita Besar) Klik di sini untuk mendownload
79 Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut) Klik di sini untuk mendownload
80 Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) Klik di sini untuk mendownload
81 Surah At-Takwiir (Menggulung) Klik di sini untuk mendownload
82 Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
83 Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) Klik di sini untuk mendownload
84 Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
85 Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) Klik di sini untuk mendownload
86 Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) Klik di sini untuk mendownload
87 Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
88 Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) Klik di sini untuk mendownload
89 Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) Klik di sini untuk mendownload
90 Surah Al-Balad (Negeri) Klik di sini untuk mendownload
91 Surah Asy-Syams (Matahari) Klik di sini untuk mendownload
92 Surah Al-Lail (Malam) Klik di sini untuk mendownload
93 Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi) Klik di sini untuk mendownload
94 Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) Klik di sini untuk mendownload
95 Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) Klik di sini untuk mendownload
96 Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah) Klik di sini untuk mendownload
97 Surah Al-Qadr (Kemuliaan) Klik di sini untuk mendownload
98 Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) Klik di sini untuk mendownload
99 Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) Klik di sini untuk mendownload
100 Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) Klik di sini untuk mendownload
101 Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
102 Surah At-Takathur (Bermegah-megah) Klik di sini untuk mendownload
103 Surah Al-‘Asr (Masa) Klik di sini untuk mendownload
104 Surah Al-Humazah (Pengumpat) Klik di sini untuk mendownload
105 Surah Al-Fiil (Gajah) Klik di sini untuk mendownload
106 Surah Quraisy (Kaum Quraisy) Klik di sini untuk mendownload
107 Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) Klik di sini untuk mendownload
108 Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) Klik di sini untuk mendownload
109 Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) Klik di sini untuk mendownload
110 Surah An-Nasr (Pertolongan) Klik di sini untuk mendownload
111 Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) Klik di sini untuk mendownload
112 Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) Klik di sini untuk mendownload
113 Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari) Klik di sini untuk mendownload
114 Surah An-Naas (Manusia) Klik di sini untuk mendownload