Qari' Shalih alu thalib | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Shalih alu thalib | Riwayat Hafs 'an Ashim

Itunes


Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
1 Surah Al-Fatihah (Pembukaan) Klik di sini untuk mendownload
25 Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) Klik di sini untuk mendownload
34 Surah Saba’ (Kaum Saba’) Klik di sini untuk mendownload
38 Surah Saad Klik di sini untuk mendownload
39 Surah Az-Zumar (Rombongan) Klik di sini untuk mendownload
44 Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) Klik di sini untuk mendownload
45 Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) Klik di sini untuk mendownload
46 Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) Klik di sini untuk mendownload
47 Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
58 Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) Klik di sini untuk mendownload
59 Surah Al-Hasyr (Pengusiran) Klik di sini untuk mendownload
60 Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) Klik di sini untuk mendownload
61 Surah As-Saf (Barisan) Klik di sini untuk mendownload
70 Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) Klik di sini untuk mendownload
72 Surah A-Jin (Jin) Klik di sini untuk mendownload
73 Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) Klik di sini untuk mendownload
74 Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) Klik di sini untuk mendownload
75 Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
76 Surah Al-Insaan (Manusia) Klik di sini untuk mendownload
77 Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) Klik di sini untuk mendownload
78 Surah An-Naba’ (Berita Besar) Klik di sini untuk mendownload
79 Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut) Klik di sini untuk mendownload
80 Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) Klik di sini untuk mendownload
81 Surah At-Takwiir (Menggulung) Klik di sini untuk mendownload
82 Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
83 Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) Klik di sini untuk mendownload
84 Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
85 Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) Klik di sini untuk mendownload
86 Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) Klik di sini untuk mendownload