Qari' Majid az zamil | Perpustakaan Audio MP3 Qur'an 
Perpustakaan Audio Radio Al-Qur'an


Qari' Majid az zamil | Riwayat Hafs 'an Ashim

Itunes


Nomor Surah Nama Surah Untuk Mendengar Untuk download file MP3
2 Surah Al-Baqarah (Lembu Betina) Klik di sini untuk mendownload
3 Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) Klik di sini untuk mendownload
5 Surah Al-Maa’idah (Hidangan) Klik di sini untuk mendownload
8 Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) Klik di sini untuk mendownload
13 Surah Ar-Ra’d (Guruh) Klik di sini untuk mendownload
14 Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.s.) Klik di sini untuk mendownload
15 Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) Klik di sini untuk mendownload
17 Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) Klik di sini untuk mendownload
21 Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) Klik di sini untuk mendownload
22 Surah Al-Hajj (Haji) Klik di sini untuk mendownload
23 Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) Klik di sini untuk mendownload
25 Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) Klik di sini untuk mendownload
36 Surah Yaasin Klik di sini untuk mendownload
44 Surah Ad-Dukhaan (Kabut / Asap) Klik di sini untuk mendownload
46 Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) Klik di sini untuk mendownload
47 Surah Muhammad (Nabi Muhammad SAW) Klik di sini untuk mendownload
48 Surah Al-Fath (Kemenangan) Klik di sini untuk mendownload
49 Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) Klik di sini untuk mendownload
50 Surah Qaaf Klik di sini untuk mendownload
51 Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) Klik di sini untuk mendownload
52 Surah At-Tur (Bukit) Klik di sini untuk mendownload
53 Surah An-Najm (Bintang) Klik di sini untuk mendownload
54 Surah Al-Qamar (Bulan) Klik di sini untuk mendownload
55 Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) Klik di sini untuk mendownload
56 Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) Klik di sini untuk mendownload
57 Surah Al-Hadid (Besi) Klik di sini untuk mendownload
67 Surah Al-Mulk (Kerajaan) Klik di sini untuk mendownload
68 Surah Al-Qalam (Pena / Kalam) Klik di sini untuk mendownload
69 Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar / Hari Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
70 Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) Klik di sini untuk mendownload
71 Surah Nuh (Nabi Nuh a.s.) Klik di sini untuk mendownload
72 Surah A-Jin (Jin) Klik di sini untuk mendownload
73 Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) Klik di sini untuk mendownload
74 Surah Al-Muddathir (Yang Berselubung) Klik di sini untuk mendownload
75 Surah Al-Qiyaamah (Hari Kebangkitan / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
76 Surah Al-Insaan (Manusia) Klik di sini untuk mendownload
77 Surah Al-Mursalat (Malaikat Yang Diutus) Klik di sini untuk mendownload
78 Surah An-Naba’ (Berita Besar) Klik di sini untuk mendownload
79 Surah An-Naazi’aat (Malaikat Yang Mencabut) Klik di sini untuk mendownload
80 Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) Klik di sini untuk mendownload
81 Surah At-Takwiir (Menggulung) Klik di sini untuk mendownload
82 Surah Al-Infitar (Terpecah & Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
83 Surah Al-Mutaffifiin (Golongan yang Curang) Klik di sini untuk mendownload
84 Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) Klik di sini untuk mendownload
85 Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) Klik di sini untuk mendownload
86 Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) Klik di sini untuk mendownload
87 Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) Klik di sini untuk mendownload
88 Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa Menggelisahkan/Hari Pembalasan) Klik di sini untuk mendownload
89 Surah Al-Fajr (Fajar / Sinar Mentari) Klik di sini untuk mendownload
90 Surah Al-Balad (Negeri) Klik di sini untuk mendownload
91 Surah Asy-Syams (Matahari) Klik di sini untuk mendownload
92 Surah Al-Lail (Malam) Klik di sini untuk mendownload
93 Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang / Matahari Meninggi) Klik di sini untuk mendownload
94 Surah Al-Insyirah/An-Nasyrah (Melapangkan) Klik di sini untuk mendownload
95 Surah At-Tin (Buah Tin / Buah Ara) Klik di sini untuk mendownload
96 Surah Al-‘Alaq (Segumpal Darah) Klik di sini untuk mendownload
97 Surah Al-Qadr (Kemuliaan) Klik di sini untuk mendownload
98 Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) Klik di sini untuk mendownload
99 Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) Klik di sini untuk mendownload
100 Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) Klik di sini untuk mendownload
101 Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar / Kiamat) Klik di sini untuk mendownload
102 Surah At-Takathur (Bermegah-megah) Klik di sini untuk mendownload
103 Surah Al-‘Asr (Masa) Klik di sini untuk mendownload
104 Surah Al-Humazah (Pengumpat) Klik di sini untuk mendownload
105 Surah Al-Fiil (Gajah) Klik di sini untuk mendownload
106 Surah Quraisy (Kaum Quraisy) Klik di sini untuk mendownload
107 Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) Klik di sini untuk mendownload
108 Surah Al-Kauthar (Sungai Di Syurga) Klik di sini untuk mendownload
109 Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) Klik di sini untuk mendownload
110 Surah An-Nasr (Pertolongan) Klik di sini untuk mendownload
111 Surah Al-Masad / Al-Lahab (Nyalaan Api) Klik di sini untuk mendownload
112 Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas / Memurnikan Keesaan Allah) Klik di sini untuk mendownload
113 Surah Al-Falaq (Waktu Subuh / Dinihari) Klik di sini untuk mendownload
114 Surah An-Naas (Manusia) Klik di sini untuk mendownload