Tagabasa Ibrahem Assadan | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Ibrahem Assadan | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
6 Ang mga Baka I-Download
19 Si Maria I-Download
20 Ta Ha I-Download