Tagabasa Mishary Al Afasi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Mishary Al Afasi | Rewayat AlDorai A'n Al-Kisa'ai

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
25 Ang Panuri I-Download
87 Ang Kataas-taasan I-Download
97 Ang Gabi ng Kahatulan I-Download
99 Ang Lindol I-Download