Tagabasa Akhil Abdulhayy Rawa (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Akhil Abdulhayy Rawa (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
50 Qaf I-Download
51 Ang mga Hanging Nagkakalat I-Download
52 Ang Bundok I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download