Tagabasa Abdulmohsin Al-Askar | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Abdulmohsin Al-Askar | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
2 Ang Baka I-Download
7 Ang mga Matatayog na Pader I-Download
55 Ang Mapagpala I-Download