Tagabasa Rachid Belalya | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Rachid Belalya | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
46 Ang mga Nakalikong Bunton ng B I-Download
47 Ang Pakikipaglaban I-Download
48 Ang Tagumpay I-Download
49 Ang mga Tirahan I-Download
50 Qaf I-Download