Tagabasa Fahad Al-Otaibi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Fahad Al-Otaibi | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
50 Qaf I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
69 Ang Tiyak na Mangyayari I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download