Tagabasa Fawaz Alkabi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Fawaz Alkabi | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
25 Ang Panuri I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download