Tagabasa Abdullah Qaulan | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Abdullah Qaulan | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
20 Ta Ha I-Download
21 Ang mga Propeta I-Download