Tagabasa Saleh Al-Habdan | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Saleh Al-Habdan | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
39 Ang mga Pangkat I-Download
40 Ang Mapagpatawad I-Download