Tagabasa Hamad Al Daghriri | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Hamad Al Daghriri | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
43 Ang mga Palamuting Ginto I-Download
44 Ang Usok I-Download