Tagabasa Mohammed Hafas Ali (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Mohammed Hafas Ali (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
9 Ang Pagsisisi I-Download
11 Si Propeta Hud I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
67 Ang Kaharian I-Download