Tagabasa Majed Al-Enezi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Majed Al-Enezi | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
18 Ang Yungib I-Download
31 Si Luqman I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
34 Ang Sheba I-Download
53 Ang Bituin I-Download