Tagabasa Sapinah Mamat (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Sapinah Mamat (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
3 Ang Pamilya ni Imran I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
21 Ang mga Propeta I-Download
22 Ang Itinakdang Paglalakbay sa I-Download