Tagabasa Abdullah Al-Mousa | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Abdullah Al-Mousa | Rewayat Hafs A'n Assem

Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
2 Ang Baka I-Download
7 Ang mga Matatayog na Pader I-Download
8 Ang mga Labi ng Digmaan I-Download
9 Ang Pagsisisi I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download
15 Ang Mabatong Lupain I-Download
50 Qaf I-Download