Tagabasa Muamar (From Indonesia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Muamar (From Indonesia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
36 Ya Sin I-Download
93 Ang Umaga I-Download
94 Ang Pagpapalawak I-Download
97 Ang Gabi ng Kahatulan I-Download
101 Ang Araw ng Malakas na Hiyawan I-Download
109 Ang mga Nagtatakwil ng Pananam I-Download
110 Ang Tagumpay I-Download
111 Ang Apoy / Ang Hibla I-Download