Tagabasa Muhammed Khairul Anuar (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Muhammed Khairul Anuar (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
12 Si Propeta Jose I-Download
19 Si Maria I-Download
31 Si Luqman I-Download