Tagabasa Shaban Al-Sayiaad | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Shaban Al-Sayiaad | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
3 Ang Pamilya ni Imran I-Download
35 Ang Lumikha I-Download