Tagabasa Saidin Abdulrahman (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Saidin Abdulrahman (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
17 Ang mga Angkan ni Israel I-Download
23 Ang mga Mananampalataya I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
75 Ang Pagkabuhay-Muli I-Download