Tagabasa Wasel Almethen | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Wasel Almethen | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
37 Ang mga Inihanay sa mga Antas I-Download
38 Sad I-Download