Tagabasa Khalid Al-Wehabi | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Khalid Al-Wehabi | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
12 Si Propeta Jose I-Download
13 Ang Kidlat I-Download
14 Si Propeta Ibrahim I-Download