Tagabasa Wishear Hayder Arbili | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Wishear Hayder Arbili | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
55 Ang Mapagpala I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download