Tagabasa Zakaria Hamamah | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Zakaria Hamamah | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
36 Ya Sin I-Download
44 Ang Usok I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
76 Ang Tao I-Download
85 Ang Malalaking Buntala I-Download