Tagabasa Ustaz Zamri (From Malaysia) | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Ustaz Zamri (From Malaysia) | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
44 Ang Usok I-Download
55 Ang Mapagpala I-Download
56 Ang Pangyayari I-Download
61 Ang Hanay I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
76 Ang Tao I-Download