Tagabasa Jamal Addeen Alzailaie | Ang Banal na Qur'an - Audio - MP3 
Radyo


Tagabasa Jamal Addeen Alzailaie | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Numero ng Surah Pakinggan Pakinggan I-Download ang MP3
1 Al-Fâtiha I-Download
19 Si Maria I-Download
32 Ang Pagpapatirapa I-Download
54 Ang Buwan I-Download
67 Ang Kaharian I-Download
70 Ang mga Landas ng Pag-akyat I-Download
73 Ang Nakabalabal sa Damit I-Download
91 Ang Araw I-Download