Msomaji Muftah Alsaltany | Maktaba ya Qur'an Tukufu kwa Sauti 
Radio ya Maktaba ya Qur'an Tukufu kwa sauti


Msomaji Muftah Alsaltany | Riwaya ya Shuuba kutoka kwa Aswim

Itunes


Namba ya sura Jina la Sura Kusikiliza Kupakua MP3
1 Al-Fatiha Bonyeza hapa kupakua
2 Al-Bakarah Bonyeza hapa kupakua
3 Al-Imaran Bonyeza hapa kupakua
4 An-Nisa'i Bonyeza hapa kupakua
5 Al-Ma'idah Bonyeza hapa kupakua
6 Al-An'am Bonyeza hapa kupakua
7 Al-A'araf Bonyeza hapa kupakua
8 Al'Anfal Bonyeza hapa kupakua
9 At-Taubah Bonyeza hapa kupakua
10 Yunus Bonyeza hapa kupakua
11 Hud Bonyeza hapa kupakua
12 Yusuf Bonyeza hapa kupakua
13 Ra'ad Bonyeza hapa kupakua
14 Ibrahim Bonyeza hapa kupakua
15 A-Hijr Bonyeza hapa kupakua
16 An-Nahl Bonyeza hapa kupakua
17 Al-Isra'i Bonyeza hapa kupakua
18 Al-Kahf Bonyeza hapa kupakua
19 Marya Bonyeza hapa kupakua
20 Taha Bonyeza hapa kupakua
21 Al-Anbiya Bonyeza hapa kupakua
22 Al-Hajj Bonyeza hapa kupakua
23 Al-Muminu Bonyeza hapa kupakua
24 An-Nur Bonyeza hapa kupakua
25 Al-Furkan Bonyeza hapa kupakua
26 As-Shu'ara Bonyeza hapa kupakua
27 An-Naml Bonyeza hapa kupakua
28 Al-Kasas Bonyeza hapa kupakua
29 Al-Ankabut Bonyeza hapa kupakua
30 Ar-Rum Bonyeza hapa kupakua
31 Lukuman Bonyeza hapa kupakua
32 As-Sajadah Bonyeza hapa kupakua
33 Al-Ahzab Bonyeza hapa kupakua
34 Saba'i Bonyeza hapa kupakua
35 Fatir Bonyeza hapa kupakua
36 Yasin Bonyeza hapa kupakua
37 As-Saffat Bonyeza hapa kupakua
38 Sad Bonyeza hapa kupakua
39 Az-Zumar Bonyeza hapa kupakua
40 Ghafir Bonyeza hapa kupakua
41 Fussilat Bonyeza hapa kupakua
42 As-Shurah Bonyeza hapa kupakua
43 Az-Zukhruf Bonyeza hapa kupakua
44 Ad-Dukhan Bonyeza hapa kupakua
45 Al-Jasiyah Bonyeza hapa kupakua
46 Al-Ahkaf Bonyeza hapa kupakua
47 Muhammad Bonyeza hapa kupakua
48 Al-Fath Bonyeza hapa kupakua
49 Al-Hujurat Bonyeza hapa kupakua
50 Kaaf Bonyeza hapa kupakua
51 Az-Zariyat Bonyeza hapa kupakua
52 At-Tur Bonyeza hapa kupakua
53 An-Najm Bonyeza hapa kupakua
54 Al-Kamar Bonyeza hapa kupakua
55 Ar-Rahman Bonyeza hapa kupakua
56 Al-Waki'ah Bonyeza hapa kupakua
57 AlHadid Bonyeza hapa kupakua
58 Al-Mujadalah Bonyeza hapa kupakua
59 Al-Hashr Bonyeza hapa kupakua
60 Al-Mumtahanah Bonyeza hapa kupakua
61 As-Saff Bonyeza hapa kupakua
62 Al-Juma'ah Bonyeza hapa kupakua
63 Al-Munafikun Bonyeza hapa kupakua
64 At-Taghabun Bonyeza hapa kupakua
65 At-Talak Bonyeza hapa kupakua
66 At-Tahrim Bonyeza hapa kupakua
67 Al-Mulk Bonyeza hapa kupakua
68 Al-Kalam Bonyeza hapa kupakua
69 Al-Hakkah Bonyeza hapa kupakua
70 Al-Ma'arij Bonyeza hapa kupakua
71 Nouh Bonyeza hapa kupakua
72 Al-Jinn Bonyeza hapa kupakua
73 Al-Muzzammil Bonyeza hapa kupakua
74 Al-Muddasir Bonyeza hapa kupakua
75 Al-Kiyama Bonyeza hapa kupakua
76 Al-Insan Bonyeza hapa kupakua
77 Al-Mursalat Bonyeza hapa kupakua