ผู้อ่าน(กอรี) อะลีย์ อบู ฮาชิม | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) อะลีย์ อบู ฮาชิม | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes