ผู้อ่าน(กอรี) มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) มะชารีย์ อัล-อัฟฟาสีย์ | อัด-ดูรีย์ จาก อัล-กะสาอีย์

Itunes