ผู้อ่าน(กอรี) ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) ฟะฮัด อัล-อุตัยบีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes