ผู้อ่าน(กอรี) มุหัมมัด อัล-หาฟิซ (มาเลเซีย) | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) มุหัมมัด อัล-หาฟิซ (มาเลเซีย) | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes