ผู้อ่าน(กอรี) หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) หะมัด อัด-ดัฆรีรีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes