ผู้อ่าน(กอรี) มาญิด อัล-อะนะซีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) มาญิด อัล-อะนะซีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes