ผู้อ่าน(กอรี) อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) อับดุลลอฮฺ อัล-มูซา | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม