ผู้อ่าน(กอรี) นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) นาศิรฺ อัล-อุบัยดฺ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes