ผู้อ่าน(กอรี) เราะกียะฮฺ ซูลูนัก (มาเลเซีย) | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) เราะกียะฮฺ ซูลูนัก (มาเลเซีย) | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes


หมายเลขสูเราะฮฺ สูเราะฮฺ รับฟัง ดาวน์โหลดไฟล์ MP3
36 สูเราะฮฺ ยาสีน คลิกเพื่อดาวน์โหลด