ผู้อ่าน(กอรี) เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย) | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) เราะฎิยะฮฺ อับดุรเราะห์มาน (มาเลเซีย) | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes


หมายเลขสูเราะฮฺ สูเราะฮฺ รับฟัง ดาวน์โหลดไฟล์ MP3
3 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล คลิกเพื่อดาวน์โหลด
33 สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
35 สูเราะฮฺ ฟาฏิร คลิกเพื่อดาวน์โหลด