ผู้อ่าน(กอรี) เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) เศาะลาหฺ อัล-ฮาชิม | ริวายะฮฺ กอลูน จาก นาฟิอฺ

Itunes