ผู้อ่าน(กอรี) ยาสิรฺ สะลามะฮฺ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) ยาสิรฺ สะลามะฮฺ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes


หมายเลขสูเราะฮฺ สูเราะฮฺ รับฟัง ดาวน์โหลดไฟล์ MP3
18 สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ คลิกเพื่อดาวน์โหลด